Zamówienie Nr Izp.341-20/09 z dnia 2009-07-09 - zmiana ogłoszenia w postępowaniu pn Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim -roboty budowlane.

Tytuł zmiana ogłoszenia w postępowaniu pn Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim -roboty budowlane.
Numer Izp.341-20/09
Data wydania 2009-07-09

Izp.341-20/09

Numer ogłoszenia: 229978 - 2009; data zamieszczenia: 09.07.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 218576 - 2009 data 02.07.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, fax. 085 7318150.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi inwestycja pn. Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim-roboty budowlane w następujących ulicach: -ul. Brańska - budowa ścieżki rowerowej, stała organizacja ruchu -ul. Dubiażyńska - budowa ścieżki rowerowej, stała organizacja ruchu -ul. Jagiellońska (od ul. Widowskiej do ul. Rzecznej) - budowa ścieżki rowerowej -ul. Jagiellońska ( od ul. Kopernika do ul. Kazimierzowskiej) - budowa ścieżki rowerowej, przebudowa pochylni, przestawienie budki telefonicznej - ul. Kleeberga - budowa ścieżki rowerowej, stała organizacja ruchu -ul. Północna - stała organizacja ruchu -ul. Jagiellońska, ul. Zamkowa - stała organizacja ruchu od ul. Rzecznej do ul. Poniatowskiego -ul. Piłsudskiego, ul. Poniatowskiego - stała organizacja ruchu -skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Kazimierzowską - stała organizacja ruchu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej - projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, stanowiących załączniki do niniejszej siwz.
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi inwestycja pn. Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim-roboty budowlane w następujących ulicach: -ul. Brańska - budowa ścieżki rowerowej, stała organizacja ruchu -ul. Dubiażyńska - budowa ścieżki rowerowej, stała organizacja ruchu -ul. Jagiellońska (od ul. Widowskiej do ul. Rzecznej) - budowa ścieżki rowerowej -ul. Jagiellońska ( od ul. Kopernika do ul. Kazimierzowskiej) - budowa ścieżki rowerowej, przebudowa pochylni, przestawienie budki telefonicznej - ul. Kleeberga - budowa ścieżki rowerowej, stała organizacja ruchu -ul. Północna - stała organizacja ruchu -ul. Jagiellońska, ul. Zamkowa - stała organizacja ruchu od ul. Rzecznej do ul. Poniatowskiego -ul. Piłsudskiego, ul. Poniatowskiego - stała organizacja ruchu -skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Kazimierzowską - stała organizacja ruchu - ul. Rejonowa - budowa ścieżki rowerowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej - projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, stanowiących załączniki do niniejszej siwz.
 

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2009-07-09

Modyfikujący: Jarosław Paniutycz

Data modyfikacji: 2009-07-09

Opublikował: Jarosław Paniutycz

Data publikacji: 2009-07-09