Tytuł modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn "Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim"
Numer Izp.341-14/09
Data wydania 2009-05-12

logo_programreg  logo woj. podlaskiego białe  logo_fundusz_rozwoju_regionalnego eu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Bielsk Podlaski, 2009-05-12

 
 
Izp.341-14/09
 
 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim”


 

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych     ( Dz U. z 2007 r. Nr 223 poz 1655 z póź. zm.), Miasto Bielsk Podlaski modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla w.w. postępowania przetargowego w następującym zakresie :

  • dodaje się do dokumentacji budowlano-wykonawczej tabelę robót ziemnych,
  • załącznik Nr 8.2 poz.40 otrzymuje następujące brzmienie: ,,Do wyrównania istniejącej podbudowy można użyć kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jak na podbudowę jezdni na odcinku od km 0 + 700 do km 0+ 930 zgodnie z SST D.04.04.01  
 
Burmistrz Miasta
Eugeniusz Berezowiec
 
 
Załącznik:
1.Tabela robót ziemnych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-05-12