Tytuł odpowiedzi na pytania dotyczace postępowania pn "Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim".
Data wydania 2009-04-29

logo_programreg   logo woj. podlaskiego białe   logo_fundusz_rozwoju_regionalnego eu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE-DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

                   Bielsk Podlaski, 29-04-2009r.
 
 
Izp.341-14/09
 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie Nr 1: Oznakowanie poziome: Czy należy wykonywać badania odblaskowości do odbioru wg SST 2, czy należy je wykonywać tylko na życzenie Inżyniera w razie wątpliwości, jak jest mowa w SST 1? Prosimy o ujednolicenie SST, gdyż podają one różne wymagania.

Pytanie Nr 2: Czy podane wymiary hol separatora są  przykładowe: 1000x130x45 (mm) i można zastosować np. 700x150x45 (mm), żeby nie ograniczać się tym samym do jednego producenta?

Ad.1: Należy odnieść się do wymagań wykonania oznakowania poziomego zawartych w SST 2 w przypadku ul. Dubiażynskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bohaterów Września. Odpowiednio SST 1 – ul. Dubiażyńska ( na odcinku od ul. Bohaterów Września do granic miasta).

Ad.2: Zamawiający dopuszcza do zastosowania separatory ruchu o wymiarach 700x150x45 mm.

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk

Z-ca Burmistrza

Projekt współfinansowany przez unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 
 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2009-04-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-04-29

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-04-29