Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na,,Zakup sprzętu komputerowego".
Numer Izp.341-10/09
Data wydania 2009-04-10


Bielsk Podlaski,10-04-2009r.
 
Izp.341 – 10/09
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na ,,Zakup sprzętu komputerowego” za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę złożoną przez :     

 ALBIT Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21

05 – 500 Piaseczno                                                       

Cena oferty wynosi – 37 683,36 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy p.z.p. zostały odrzucone następujące oferty:

·     Oferta Nr 2 MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda, Sp. J. ul. Reduta 5, 31- 421 Kraków. Przedmiotowa oferta nie spełnia wymogów technicznych zawartych w siwz w części:

- zasilacz awaryjny UPS - oferowany model posiada niezgodną obudowę typu ,,Tower”, natomiast Zamawiający wymagał obudowę ,,desktop” oraz niezgodne ze siwz gniazda typu ,,IEC” – wymagane ,,PL”.

·     Oferta Nr 4 mega KOMPUTER Mariusz Piróg ul. Pstrowskiego 14b/94, 10 – 602 Olsztyn. Przedmiotowa oferta nie spełnia wymogów technicznych zawartych w siwz w części:

- komputer stacjonarny – oferowany model posiada niezgodną obudowę typu ,,mini Tower”, natomiast Zamawiający wymagał obudowę ,,desktop” oraz brak zainstalowanego edytora tekstu MS Word,

- zasilacz awaryjny UPS  - oferowany model posiada niezgodną obudowę typu ,,Tower”, natomiast Zamawiający wymagał obudowę ,,desktop” oraz niezgodne ze siwz gniazda typu ,,IEC” – wymagane ,,PL”.

·     Oferta Nr 6 Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe ,,KOMSERWIS” Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 10/2, 15 – 879 Białystok. Przedmiotowa oferta nie spełnia wymogów technicznych zawartych w siwz w części:

- komputer stacjonarny – oferowany model posiada niezgodną obudowę typu ,,mini Tower” , natomiast Zamawiający wymagał obudowę ,,desktop”.

 
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 ·    Oferta Nr 1 ALBIT Sp. z o.o.
                       ul. Kościuszki 21
                       05 – 500 Piaseczno                                           

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 100,00 punktów

 

·    Oferta Nr 3 KOMPUTER 3000
   Grzegorz Laszuk
   Pl. Szkolny Dwór 9
   21 – 500 Biała Podlaska

 

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 86,87 punktów  

 

·     Oferta Nr 5 Centrum Informatyki ZETO S.A.
    ul. Skorupska 9
    15 – 048 Białystok

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 92,14 punktów 

 

·    Oferta Nr 7 K&R DISTRIBUTORS Rafał Gałuszewski
             ul. Mickiewicza 58/11    
             17-100 Bielsk Podlaski

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 83,63 punktów  

 

                                                                                                  Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna  Szymczuk
 z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2009-04-10

Modyfikujący: Jarosław Paniutycz

Data modyfikacji: 2009-04-10

Opublikował: Jarosław Paniutycz

Data publikacji: 2009-04-10