Uchwała Rady Miasta XXXI/245/20 z dnia 2020-12-29 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

Data wydania 2020-12-29
Tytuł w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski
Numer XXXI/245/20