Oferta pracy na stanowisku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski i jednostkach organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2012-07-17

Data 2012-07-17
Stanowisko ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski i jednostkach organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego

w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski i jednostkach organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zaprasza do składania ofert na „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski i jednostkach organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski”

Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

1. Wymagania – usługodawcą może być:

  1. Osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. i Nr 157, poz. 1240)
  2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
  3. Spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240).

2. Zakres zadań objętych obsługą:
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski i jednostkach organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Usługa audytu powinna być wykonywana w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach pracy Urzędu, w uzgodnionych terminach, w wymiarze miesięcznym – 40 godzin.

4. Oferta powinna zawierać:

  1. Proponowany sposób świadczenia usługi audytu,
  2. Dostępność telefoniczna i mailowa,
  3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt. 3 ustawy, wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty,
  4. Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy,
  5. Kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (286 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1249) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1249)
  6. Proponowane wynagrodzenie brutto za godzinę.

5. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres jednego roku. Umowa zawarta przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski zawierać będzie postanowienia prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). W umowie zostanie określony sposób postępowania z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonymi do celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Miejsce i termin składania ofert

Oferty z napisem „Audyt wewnętrzny” należy składać pocztą na adres:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
bądź w biurze podawczym Urzędu Miasta w terminie do dnia 31 lipca 2012 r. do godz. 1500.

7. Osoba uprawniona do kontaktu:

Janusz Panasiuk – Skarbnik Miasta tel. 85 7318120

8. Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu składania ofert. Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Burmistrz Bielska Podlaskiego zastrzega prawo przeprowadzenia rozmowy z oferentami.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Nina Owerczuk - Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-07-17

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-07-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-07-17