Oferta pracy na stanowisku ds. organizacji imprez kulturalnych z dnia 2016-04-18

Data 2016-04-19
Stanowisko ds. organizacji imprez kulturalnych

Dyrektor Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim

ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy:

Samodzielne st. pracy ds. organizacji imprez kulturalnych

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, ½ etatu

 

Wymagania:

- wykształcenie średnie, z 2-letnim stażem na podobnym stanowisku (honorowane będą zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz umowy o dzieło)
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
- doświadczenie w organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych;
- znajomość branży kulturalno – rozrywkowej;
- prawo jazdy kat. B
- samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- współpraca z instruktorami w zakresie rocznego planowania imprez kulturalnych stacjonarnych  i plenerowych;
- tworzenie koncepcji programowej imprez;
- przeprowadzenie wg terminarza zaplanowanych imprez;
- pozyskiwanie środków zewnętrznych i sponsorów na działalność statutową BDK;
- sporządzanie sprawozdań i archiwizacja materiałów i dokumentacji dotyczących imprez organizowanych przez BDK;
- prowadzenie spraw związanych z promocją i reklamą imprez organizowanych przez BDK;
- logistyka związana z obsługą przeglądów i festiwali;
- współtworzenie strony internetowej BDK;
- negocjowanie, zawieranie oraz koordynacja wykonania umów z wykonawcami estradowymi;
- inicjowanie przedsięwzięć z zakresu kultury;
- współpraca z mediami

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

Dokumenty należy składać w terminie do 29.04.2016r. do godz. 14.00 w sekretariacie Bielskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 2.

Oferty, które wpłyną do BDK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

BDK zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych osób.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BDK:  www.bdkbielsk.pl

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz podpisane.

DYREKTOR
Bielskiego Domu Kultury
 /-/ Małgorzata Bil-Jaruzelska

Metryka strony

Udostępniający: DYREKTOR Bielskiego Domu Kultury Małgorzata Bil-Jaruzelska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2016-04-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-04-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-04-19