Oferta pracy na stanowisku REFERENT – PRACOWNIK BIUROWY w sekretariacie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim z dnia 2012-06-21

Data 2012-06-21
Stanowisko REFERENT – PRACOWNIK BIUROWY w sekretariacie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

ogłasza nabór na wolne stanowisko

REFERENT – PRACOWNIK BIUROWY
W SEKRTETARIACIE SZKOŁY

1. Nazwa stanowiska – Referent – Pracownik biurowy

2. Wymiar czasu pracy – pół etatu - na 3 miesiące okres próbny, pełny etat – na czas nieokreślony.

3. Miejsce wykonywania pracy – Sekretariat Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim

4. Wymagania

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno – skarbowe,
 • wykształcenie średnie (5 lat stażu pracy),


5. Podstawowy zakres obowiązków:

 • Organizowanie i wykonywanie czynności administracyjnych szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla sprawnej pracy szkoły.
 • Terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Pisanie pism urzędowych zleconych przez dyrektora i pracowników szkoły.
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczenie pieczęci, dokumentów i sprawozdań statystycznych.
 • Prowadzenie księgi uczniów, ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz kontrolę wykonania tego obowiązku.
 • Prowadzenie ewidencji pracowniczych książeczek zdrowia, sprawdzanie ich ważności i przypominanie o ich aktualizacji.
 • Wyrabianie i ewidencjonowanie szkolnych legitymacji uczniowskich.
 • Prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników administracyjno- obsługowych.
 • Załatwianie spraw emerytalnych i rentowych w/w grupy pracowników.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
 • Zamawianie dzienników lekcyjnych i innych druków (świadectwa szkolne, legitymacje).
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

6. Wymagane umiejętności:

 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem,
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy,
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • terminowość,
 • sumienność,
 • komunikatywność,
 • znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • gotowość do pracy w godzinach popołudniowych, wieczornych, w soboty i niedziele,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • nieposzlakowana opinia.

7. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty zawierające wymienione dokumenty prosimy składać pod adresem:
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski
ul. Kościuszki 21
17-100 Bielsk Podlaski
w terminie do 15.07.2012r.

/-/ Mirosława Janina Kolasa
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: /-/ Mirosława Janina Kolasa Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-06-21

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-06-21

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-06-21