Oferta pracy na stanowisku kierownik gospodarczy Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim z dnia 2010-08-16

Data 2010-08-16
Stanowisko kierownik gospodarczy Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

ogłasza nabór na wolne stanowisko
KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

 1. Nazwa stanowiska – kierownik gospodarczy
 2. Wymiar czasu pracy – pełny etat
 3. Miejsce wykonywania pracy – Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim
 1. Wymagania
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno – skarbowe,
 • wykształcenie średnie (6 lat stażu pracy), wyższe (2 lata stażu pracy).
 1. Podstawowy zakres obowiązków:
 • nadzór i prowadzenie gospodarki związanej z zakupem materiałów, środków trwałych, środków ochrony indywidualnej i pomocy naukowych,
 • prowadzenie spraw związanych z kapitalnymi remontami i remontami bieżącymi obiektów szkolnych,
 • nadzór nad remontami,
 • dokonywanie przeglądów szkoły,
 • przestrzeganie terminowych badań obiektów i urządzeń zgodnie z wymogami technicznymi,
 • sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny,
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań,
 • odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochronę mienia szkoły,
 • organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 • troska o należyty wygląd i stan wnętrza szkoły jego otoczenia oraz warunków BHP,
 • nadzór nad personelem obsługi szkoły,
 • przygotowanie sal do konferencji i narad,
 • przygotowanie obiektu do organizowanych imprez i zawodów sportowych,
 • nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sali sportowej,
 • współpraca z księgowością i innymi działami szkoły,
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • prowadzenie archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną;wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
 1. Wymagane umiejętności:
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem,
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy, prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • terminowość,
 • sumienność,
 • komunikatywność,
 • znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • gotowość do pracy w godzinach popołudniowych, wieczornych, w soboty i niedziele,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • dokumenty potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty zawierające wymienione dokumenty prosimy składać pod adresem:

 

Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski
ul. Kościuszki 21

17-100 Bielsk Podlaski

w terminie do 15.09.2010r.

DYREKTOR GIMNAZJUM
/-/ mgr Mirosława Janina Kolasa

 

Metryka strony

Udostępniający: Mirosława Janina Kolasa - Dyrektor Gimnazjum Nr 1

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2010-08-16

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-08-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-08-16