Informacja - Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm i o długości ok. 225m wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanej na części działki oznaczonej nr ewid.: 1976 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 684 - ul. Mickiewicza oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 2336/1, 2339/6, 2335/4, 2339/4, 2339/5, 2339/8, 2339/9, 2339/11, 2339/14, 2339/13, 2339/12, 2339/1, 2335/3, 2339/10, 2336/3, 2336/2 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI z dnia 2021-04-21 dotyczący Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.5.2021.PK o ustalenie lokalizacji inwetycji celu publicznego

Data wydania 2021-04-21
w sprawie Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.5.2021.PK o ustalenie lokalizacji inwetycji celu publicznego
Tytuł Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm i o długości ok. 225m wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanej na części działki oznaczonej nr ewid.: 1976 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 684 - ul. Mickiewicza oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 2336/1, 2339/6, 2335/4, 2339/4, 2339/5, 2339/8, 2339/9, 2339/11, 2339/14, 2339/13, 2339/12, 2339/1, 2335/3, 2339/10, 2336/3, 2336/2 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI

 

Bielsk Podlaski, dnia 21 kwietnia 2021 r.

nasz znak: GP.6733.5.2021.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 01.03.2021 r. złożony przez

Pana Jana NESTERUKA                              zam. Bielsk Podlaski,

Panią Eugenię PAWLUKIEWICZ                zam. Bielsk Podlaski,

Pana Witalija JEKATERYŃCZUKA               zam. Bielsk Podlaski,

Pana Jerzego PAWLUCZUKA                      zam. Bielsk Podlaski.

 – zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm i o długości ok. 225m wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanej na części działki oznaczonej nr ewid.: 1976 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 684 - ul. Mickiewicza oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 2336/1, 2339/6, 2335/4, 2339/4, 2339/5, 2339/8, 2339/9, 2339/11, 2339/14, 2339/13, 2339/12, 2339/1, 2335/3, 2339/10, 2336/3, 2336/2 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI. 

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  22.04.2021 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2021-04-21

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-04-22

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-04-22