Informacja - Obwieszczenie z dnia 2018-05-22 dotyczący obwieszczenie o wydanej decyzji nr 12/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2018-05-22
w sprawie obwieszczenie o wydanej decyzji nr 12/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł Obwieszczenie

Bielsk Podlaski, dnia 22 maja 2018 r.

nasz znak: GP. 6733.9.2018.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 12/2018 z dnia 22 maja 2018 r. wydana na wniosek z dnia 06.04.2018 r., złozony przez Pana Zdzisława Daniela BRZOZOWSKIEGO, zam. Bielsk Podlaski.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej z rur PVC 110 mm zlokalizowaną na działkach oznaczonych nr ewid.: 3382/6, 3382/5, 3378/1 położonych przy ul. Owsianej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 24.05.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-05-22

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-05-25

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-05-25