Informacja - OBWIESZCZENIE z dnia 2017-05-04 dotyczący Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.15.2017.ZT o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-05-04
w sprawie Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.15.2017.ZT o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł OBWIESZCZENIE

Bielsk Podlaski, dnia 04 maja 2017 r.

GP.6733.15.2017.ZT

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, że zostały skompletowane akta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej n.n. wraz ze złączem kablowym , na działkach oznaczonych nr geod. 60/1 i 55/7 położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Szpitalnej i nr geod. 53 stanowiący pas drogowy ul. Szpitalnej – zostały skompletowane

 

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 04.05.2017 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz stronie internetowej urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-05-04

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-05-04