Informacja - Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwetycji celu publicznego w sprawie nr GP.6733.6.2020.PK z dnia 2020-04-15 dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowy nawierzchni drogi planowanych na części działek oznaczonych nr geod.: 1707/5, 1707/4, 1708/9, 1708/10, 1709/6, 1708/5, 1737/2 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2020-04-15
w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowy nawierzchni drogi planowanych na części działek oznaczonych nr geod.: 1707/5, 1707/4, 1708/9, 1708/10, 1709/6, 1708/5, 1737/2 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwetycji celu publicznego w sprawie nr GP.6733.6.2020.PK

Bielsk Podlaski, dnia 15 kwietnia 2020 r.

nasz znak: GP. 6733.6.2020.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 9/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym wydana na wniosek złożony w dniu 10.03.2020r. przez Miasto Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Jarosława BOROWSKIEGO.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowę nawierzchni drogi planowanych na części działek oznaczonych nr geod.: 1707/5, 1707/4, 1708/9, 1708/10, 1709/6, 1708/5, 1737/2 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

 

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 17.04.2020 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-04-15

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-04-17

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-04-17