Informacja - Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2019.PK z dnia 2019-06-13 dotyczący Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2019.PK

Data wydania 2019-06-13
w sprawie Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2019.PK

Bielsk Podlaski, dnia 13 czerwca 2019 r.

nasz znak: GP. 6733.3.2019.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 5/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym wydana na wniosek złożony w dniu 14.05.2019 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego KRASSOWSKIEGO.

         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej od istniejącej sieci ciepłowniczej znajdującej się w budynku węzła cieplnego przy ul. Mickiewicza 200A do trójnika wraz z przyłączami: 1) od trójnika do węzła cieplnego w projektowanym budynku usługowo-handlowym, 2) od trójnika  do węzła cieplnego w Centrum Logistycznym przy ul. Mickiewicza 200 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 4697/16, 4697/3, 4697/2, 4697/5, 4697/14 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 13.06.2019 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-06-13

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-06-13

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-06-13