Informacja - Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego sprawa nr GP.6733.3.2021.PW z dnia 2021-03-10 dotyczący Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV planowanej na części działki oznaczonej nr geod.: 3356, położonej u zbiegu ul. Białowieskiej i ul. Traugutta oraz części działki oznaczonej nr geod. 3176 stanowiącej pas drogowy ul. Traugutta, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2021-03-10
w sprawie Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV planowanej na części działki oznaczonej nr geod.: 3356, położonej u zbiegu ul. Białowieskiej i ul. Traugutta oraz części działki oznaczonej nr geod. 3176 stanowiącej pas drogowy ul. Traugutta, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego sprawa nr GP.6733.3.2021.PW

 

Bielsk Podlaski, dnia 10 marca 2021 r.

nasz znak: GP. 6733.3.2021.PW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 2/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym wydana na wniosek złożony w dniu 16.02.2021 r. złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Gracjan Jończak.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV planowanej na części działki oznaczonej nr geod.: 3356, położonej u zbiegu ul. Białowieskiej i ul. Traugutta oraz części działki oznaczonej nr geod. 3176 stanowiącej pas drogowy ul. Traugutta, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

Z-ca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Bożena Teresa Zwolińska

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 11.03.2021 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Data wytworzenia: 2021-03-10

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-03-11

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-03-11