Informacja - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski. z dnia 2019-09-11 dotyczący OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski.

Data wydania 2019-09-11
w sprawie OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski.
Tytuł OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski.

 Gp.6722.1.2019                                                                                                                                                                                   Bielsk Podlaski, dn. 11 września 2019r.

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski.

      

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwały: Nr VIII /81/ 19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.

           Wnioski do zmiany planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 9 października 2019 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski

Data wytworzenia: 2019-09-11

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-09-11

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-09-11