Informacja - GP.6733.5.2018.PW z dnia 2018-06-20 dotyczący budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.: 549; 542; 574; 572; 571; 570/1; 570/2; 569, położonych przy drodze wewnętrznej ozn. nr geod. 454, odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej oraz części działki ozn. nr geod. 223 stanowiącej pas drogowy ul. Dubiażyńskiej i części działki ozn. nr geod. 454 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej, w obrębie: 2 Studziwody w Bielsku Podlaskim oraz na częściach działek ozn. nr geod. 185/4; 286 i 328, położonych w obrębie Piliki na terenie Gminy Bielsk Podlaski

Data wydania 2018-06-20
w sprawie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.: 549; 542; 574; 572; 571; 570/1; 570/2; 569, położonych przy drodze wewnętrznej ozn. nr geod. 454, odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej oraz części działki ozn. nr geod. 223 stanowiącej pas drogowy ul. Dubiażyńskiej i części działki ozn. nr geod. 454 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej, w obrębie: 2 Studziwody w Bielsku Podlaskim oraz na częściach działek ozn. nr geod. 185/4; 286 i 328, położonych w obrębie Piliki na terenie Gminy Bielsk Podlaski
Tytuł GP.6733.5.2018.PW

 

Bielsk Podlaski, dnia 20 czerwca 2018 r

GP.6733.5.2018.PW

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek złożony w dniu 12. 02. 2018 r., przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A. 20- 340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Elsam Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17- 100 Bielsk Podlaski - zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.: 549; 542; 574; 572; 571; 570/1; 570/2; 569, położonych przy drodze wewnętrznej ozn. nr geod. 454, odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej oraz części działki ozn. nr geod. 223 stanowiącej pas drogowy ul. Dubiażyńskiej i części działki ozn. nr geod. 454 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej, w obrębie: 2 Studziwody w Bielsku Podlaskim oraz na częściach działek ozn. nr geod. 185/4; 286 i 328, położonych w obrębie Piliki na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu 20.06.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

            Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-06-20

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-06-20

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-06-20