Informacja - GP. 6733.33.2017.PW z dnia 2018-02-05 dotyczący budowa obiektów kubaturowych:- budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim, na działkach ozn. nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły oraz niezbędną przebudową infrastruktury podziemnej i nadziemnej w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski

Data wydania 2018-02-05
w sprawie budowa obiektów kubaturowych:- budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim, na działkach ozn. nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły oraz niezbędną przebudową infrastruktury podziemnej i nadziemnej w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski
Tytuł GP. 6733.33.2017.PW

Bielsk Podlaski, dnia 5 grudnia 2017 r.

GP. 6733.33.2017.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 1/2018 z dnia 05.02.2018 r. zmieniająca w części decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr 36/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 24.01.2018 r. przez Powiat Bielski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski dla zamierzenia polegającego na budowie sali gimnastycznej wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej Sali gimnastycznej z łącznikiem i budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim, na części działki oznaczonej nr geod. 2994/1 oraz części działki ozn. nr geod. 2993/1, stanowiącej pas drogowy ul. Kopernika w Bielsku Podlaskim, położonych u zbiegu ul. Kopernika i Zamkowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

    Przedmiotowa zmiana dotyczy zapisu zawartego w ust. I pkt 2 a) i dalszej treści decyzji :

    istniejący zapis: „budowa obiektów kubaturowych:- budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej sali gimnastycznej z łącznikiem i budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim.”

    zmiana na zapis: „budowa obiektów kubaturowych:- budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim, na działkach ozn. nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły oraz niezbędną przebudową infrastruktury podziemnej i nadziemnej w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski.”

    W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 05.12.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

            Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-02-05

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-02-05

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-02-05