Informacja - GP.6733.25.2016.PW z dnia 2017-02-07 dotyczący zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim, zlokalizowanej na: - działce oznaczonej nr ewidencyjnym:2995, położonej przy ul. Kopernika w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI; - na działkach ozn. nr geod. 4692/1; 4692/2; 4692/3; 4694/5; 4693/1; 3252/2; 3227; 3250/1; 4691/5; 4691/7; 3219; 3258/1; 3258/2; 3242/6; 3243/5 oraz części działki ozn. nr geod.: 3251/1, położonych przy ul. Białowieskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI ; - na częściach działek ozn. nr geod. 2757/4; 2761, położonych przy ul. Jagiellońskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI; - na działce oznaczonej nr ewidencyjnym:472, położonej przy ul. Sosnowej w obrębie: 2 STUDZIWODY; - na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym:4392; 4391, położonych przy ul. Reja w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

Data wydania 2017-02-07
w sprawie zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim, zlokalizowanej na: - działce oznaczonej nr ewidencyjnym:2995, położonej przy ul. Kopernika w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI; - na działkach ozn. nr geod. 4692/1; 4692/2; 4692/3; 4694/5; 4693/1; 3252/2; 3227; 3250/1; 4691/5; 4691/7; 3219; 3258/1; 3258/2; 3242/6; 3243/5 oraz części działki ozn. nr geod.: 3251/1, położonych przy ul. Białowieskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI ; - na częściach działek ozn. nr geod. 2757/4; 2761, położonych przy ul. Jagiellońskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI; - na działce oznaczonej nr ewidencyjnym:472, położonej przy ul. Sosnowej w obrębie: 2 STUDZIWODY; - na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym:4392; 4391, położonych przy ul. Reja w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.
Tytuł GP.6733.25.2016.PW

Bielsk Podlaski, dnia 2 luty 2017 r.

GP.6733.25.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 22.12.2016 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski - zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim, zlokalizowanej na:

- działce oznaczonej nr ewidencyjnym:2995, położonej przy ul. Kopernika w obrębie:
3 BIELSK PODLASKI;

- na działkach ozn. nr geod. 4692/1; 4692/2; 4692/3; 4694/5; 4693/1; 3252/2; 3227; 3250/1; 4691/5; 4691/7; 3219; 3258/1; 3258/2; 3242/6; 3243/5 oraz części działki ozn. nr geod.: 3251/1, położonych przy ul. Białowieskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI ;

- na częściach działek ozn. nr geod. 2757/4; 2761, położonych przy ul. Jagiellońskiej
w obrębie:
3 BIELSK PODLASKI;

- na działce oznaczonej nr ewidencyjnym:472, położonej przy ul. Sosnowej
w obrębie: 2
STUDZIWODY;

- na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym:4392; 4391, położonych przy ul. Reja
w obrębie:
3 BIELSK PODLASKI.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 02.02.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-02-07

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-02-07

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-02-07