Informacja - GP.6733.23.2016.PW z dnia 2017-02-20 dotyczący Budowę sieci kablowej średniego napięcia 15 kV o długości ok. 1,5 km zlokalizowanej przy ul. Dubiażyńskiej, Prusa, Wojska Polskiego, Lotniczej, Jana Pawła II, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym:505/3; 343; 507/18; 544/3; 544/9; 544/4; 547; 551; 548; 549; 550; 529/7; 529/8; 529/9; 540/4; 540/5; 540/8; 540/10; 540/9; 500/27; 541/2; 354/3; 4325/4; 4325/5; 4325/6; 4325/3; 4324/1; 4323/2; 4323/5; 4293/2; 4292/6; 4292/5; 590/6; 590/3; 5159; 4322/1; 4321/1; 4321/2, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2017-02-20
w sprawie Budowę sieci kablowej średniego napięcia 15 kV o długości ok. 1,5 km zlokalizowanej przy ul. Dubiażyńskiej, Prusa, Wojska Polskiego, Lotniczej, Jana Pawła II, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym:505/3; 343; 507/18; 544/3; 544/9; 544/4; 547; 551; 548; 549; 550; 529/7; 529/8; 529/9; 540/4; 540/5; 540/8; 540/10; 540/9; 500/27; 541/2; 354/3; 4325/4; 4325/5; 4325/6; 4325/3; 4324/1; 4323/2; 4323/5; 4293/2; 4292/6; 4292/5; 590/6; 590/3; 5159; 4322/1; 4321/1; 4321/2, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.23.2016.PW

Bielsk Podlaski, 20 lutego 2017 r.

GP.6733.23.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 2/2017 z dnia 17. 02. 2017 r., wydana na wniosek złożony w dniu 07.11.2016 r. przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje TARE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Składowej 12 lok. 211, 15-399 Białystok reprezentowane przez Panią Annę Dobrzycką.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:


          
Budowę sieci kablowej średniego napięcia 15 kV o długości ok. 1,5 km zlokalizowanej przy ul. Dubiażyńskiej, Prusa, Wojska Polskiego, Lotniczej, Jana Pawła II, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym:505/3; 343; 507/18; 544/3; 544/9; 544/4; 547; 551; 548; 549; 550; 529/7; 529/8; 529/9; 540/4; 540/5; 540/8; 540/10; 540/9; 500/27; 541/2; 354/3; 4325/4; 4325/5; 4325/6; 4325/3; 4324/1; 4323/2; 4323/5; 4293/2; 4292/6; 4292/5; 590/6; 590/3; 5159; 4322/1; 4321/1; 4321/2, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 20.02.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-02-20

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-02-20

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-02-20