Informacja - GP.6733.21.2016.ZT z dnia 2016-12-19 dotyczący obwieszczenie o wydanej decyzji nr 26/2016 z dnia 16.12.2016 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Data wydania 2016-12-19
w sprawie obwieszczenie o wydanej decyzji nr 26/2016 z dnia 16.12.2016 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.21.2016.ZT

Bielsk Podlaski 16 grudnia. 2016r.  

G.P.6733.21.2016.ZT

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz. 778 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 26/16 z dnia 16. 12. 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej ś. n. 15kv oraz transformatorowej stacji kontenerowej, na działkach oznaczonych nr geod. 223,728/1,738/1, 845, 809, 755, 749/2, 748, 749/1, 718, 750/3, 750/4, 830/1, 829, 830/3, 3703, 3702/2, 3702/1, 3701/1, 3700/1, 3700/2, 3701/2, 828/1, 3699/4, 3699/2, 3698/2, 3698/4, 3697/4, 3697/2, 3696/2, 3696/4, 3695/4, 3695/2, 3694/2, 3693/2, 3692/2, 3691/2, 3690/2, 3689/2, 3688/2, 3687/2, 3686/2, 3685/2, 3684/2, 3683/2, 3682/2, 3681/2, 3680/2, 3679/2, 3678/2, 3677/2, 3676/2, 3675/2, 3674/2, 3673/2, 3672/2, 3671/2, 3670/2, 3669/2, 3668/2, 3667/2, 3666/2, 3665/2. 3664/2, 3663/2, 3663/4, 3662/4, 3662/2, 3661/4, 3661/2, 3660/23, 3660/4, 597, 4321/2, 710/5, 709 położonych w Bielsku Podlaskim stanowiących pas drogowy ul. Żurawiej, Bema, Obozowej, Myśliwskiej i Dubiażyńskiej

 

       Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do publicznej wiadomości w dniu 19. 12. 2016 r.

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta oraz stronie internetowej.                                              

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Data wytworzenia: 2016-12-16

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2016-12-20

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2016-12-20