Informacja - GP.6733.21.2016.ZT z dnia 2016-11-28 dotyczący Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2016-11-28
w sprawie Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.21.2016.ZT

Bielsk Podlaski 28 listopada 2016r.

 

GP.6733. 21. 2016.ZT

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, że zostały skompletowane akta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej ś. n. 15kv oraz transformatorowej stacji kontenerowej, na działkach oznaczonych nr geod. 223,728/1,738/1, 845, 809, 755, 749/2, 748, 749/1, 718, 750/3, 750/4, 830/1, 829, 830/3, 3703, 3702/2, 3702/1, 3701/1, 3700/1, 3700/2, 3701/2, 828/1, 3699/4, 3699/2, 3698/2, 3698/4, 3697/4, 3697/2, 3696/2, 3696/4, 3695/4, 3695/2, 3694/2, 3693/2, 3692/2, 3691/2, 3690/2, 3689/2, 3688/2, 3687/2, 3686/2, 3685/2, 3684/2, 3683/2, 3682/2, 3681/2, 3680/2, 3679/2, 3678/2, 3677/2, 3676/2, 3675/2, 3674/2, 3673/2, 3672/2, 3671/2, 3670/2, 3669/2, 3668/2, 3667/2, 3666/2, 3665/2. 3664/2, 3663/2, 3663/4, 3662/4, 3662/2, 3661/4, 3661/2, 3660/23, 3660/4, 597, 4321/2, 710/5, 709 położonych w Bielsku Podlaskim stanowiących pas drogowy ul. Żurawiej, Bema, Obozowej, Myśliwskiej i Dubiażyńskiej.

 

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 28. 11 .2016 r., poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- wywieszenie na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

-  umieszczenie na stronie internetowej BIP urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2016-11-29

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2016-11-29