Informacja - GP.6733.13.2019.ZT z dnia 2020-01-02 dotyczący budowy sieci kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach oznaczonych nr geod. 4417, 223, stanowiących pas drogowy ul. Dubiażyńskiej, nr geod. 770, 830 stanowiących pas drogowy ul. Pronina, nr geod. 851, 808 stanowiących pas drogowy ul. Strzelniczej, położonych w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2020-01-02
w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach oznaczonych nr geod. 4417, 223, stanowiących pas drogowy ul. Dubiażyńskiej, nr geod. 770, 830 stanowiących pas drogowy ul. Pronina, nr geod. 851, 808 stanowiących pas drogowy ul. Strzelniczej, położonych w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.13.2019.ZT

budowa sieci kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach oznaczonych nr geod. 4417, 223, stanowiących pas drogowy ul. Dubiażyńskiej, nr geod. 770, 830 stanowiących pas drogowy ul. Pronina, nr geod. 851, 808 stanowiących pas drogowy ul. Strzelniczej, położonych w Bielsku Podlaskim.

Bielsk Podlaski  31 grudnia 2019r.

G.P.6733.13.2019.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r, poz. 1945 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 13/19 z dnia 31. 12. 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach oznaczonych nr geod. 4417, 223,  stanowiących pas drogowy ul. Dubiażyńskiej, nr geod. 770, 830 stanowiących pas drogowy ul. Pronina, nr geod. 851, 808 stanowiących pas drogowy ul. Strzelniczej, położonych  w Bielsku Podlaskim.

     Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do publicznej wiadomości w dniu 31. 12 2019 r.

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta oraz stronie internetowej.                                              

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-01-02

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-01-02