Informacja - Gk.6220.7.2017 z dnia 2017-06-28 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wydania 2017-06-28
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.7.2017

Bielsk Podlaski, 28 czerwca 2017r.

 

Gk. 6220.7.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                                                                                                                         

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia _28.06.2017r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym i biurowym, przebudowie istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą przeznaczenia na kotłownię opalaną biomasą, o mocy 1,9MW, budowie otwartych magazynów gotowych elementów wraz z podtorzami zewnętrznych suwnic bramowych oraz terenów utwardzonych w postaci dróg dojazdowych, placów manewrowych i parkingów dla samochodów osobowych a także lądowiska dla śmigłowców na działkach o nr geod. 1296/1, 1296/2, 1299/2, 1300/1, 1302/1, 1302/3, 1303/5, 1303/6, 1303/4, 1334/3, 1318/1, 1318/2, 1319/20, 1319/21, 1320/14 i 1320/1 w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

 

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2017-06-29

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2017-06-29