Informacja - Gk.6220.6.2019 z dnia 2019-06-19 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku zbiornikowego z sześcioma zbiornikami w wersji naziemnej o pojemności V=6,4m3 każdy oraz zewnętrznej instalacji gazowej od zbiorników do parownika i od parownika do palników suszarni na działce o nr geod. 178/14 w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2019-06-19
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku zbiornikowego z sześcioma zbiornikami w wersji naziemnej o pojemności V=6,4m3 każdy oraz zewnętrznej instalacji gazowej od zbiorników do parownika i od parownika do palników suszarni na działce o nr geod. 178/14 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.6.2019

Urząd Miasta                                                                                                                                                    Bielsk Podlaski,­­19 czerwca 2019r.

Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski                                                                       

 

Gk. 6220.6.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                                                                                                                                         

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez ELEWARR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, w imieniu i na rzecz której wystąpił jej pełnomocnik Pan Hubert Andrzej Ciesielski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 19.06.2019r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku zbiornikowego z sześcioma zbiornikami w wersji naziemnej o pojemności V=6,4m3 każdy oraz zewnętrznej instalacji gazowej od zbiorników do parownika i od parownika do palników suszarni na działce o nr geod. 178/14 w Bielsku Podlaskim.

     Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             Z up. Burmistrza Miasta

                                                                                                                                                                                              /-/ Bogdan Sokołowski

                                                                                                                                                                                                  Kierownik Referatu

                                                                                                                                                                                              Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                                                                                  Handlu i Rolnictwa

                                                                                 

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref. Gk.

Data wytworzenia: 2019-06-19

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2019-06-24