Informacja - Gk.6220.5.2018 z dnia 2018-11-07 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowych dla Zakładu wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geod. 488/2, 488/3, 486/1, 496/2, 495/4, 5241/12 w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-11-07
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowych dla Zakładu wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geod. 488/2, 488/3, 486/1, 496/2, 495/4, 5241/12 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.5.2018

Urząd Miasta

Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski                                                                                                                                                               Bielsk Podlaski, 7 listopada 2018r.

 

Gk. 6220.5.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                                                                                                                                         

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z póź.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Spółdzielnię Mleczarską Bielmlek ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 7.11.2018r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowych dla Zakładu wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geod. 488/2, 488/3, 486/1, 496/2, 495/4, 5241/12 w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

                                                                                                                                                                                                         Kierownik Referatu

                                                                                                                                                                                                      Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                                                                                         Handlu i Rolnictwa

                                                                                                                                                                                                      /-/ Bogdan Sokołowski

 

 

 

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Data wytworzenia: 2018-11-08

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2018-11-08

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2018-11-08