Informacja - Gk.6220.10.2017 z dnia 2017-06-23 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wydania 2017-06-23
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.10.2017

                                                                                              Bielsk Podlaski, 23 czerwca 2017r.

 

Gk. 6220.10.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez P. Anatola Wasiluk ul. Topolowa 9, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 23.06.2017r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce o nr geod. 76/4 w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

 

 

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref.Gk.

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2017-06-26

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2017-06-26