Informacja - G.P.6733.1.2018.ZT z dnia 2018-02-15 dotyczący rozbudowie preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Krynicznej , na działkach oznaczonych nr geod. 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527/1, 1538/1,1538/2, 1539 , położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej oraz nr 1485/3 stanowiącej pas drogowy ul. Krynicznej

Data wydania 2018-02-15
w sprawie rozbudowie preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Krynicznej , na działkach oznaczonych nr geod. 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527/1, 1538/1,1538/2, 1539 , położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej oraz nr 1485/3 stanowiącej pas drogowy ul. Krynicznej
Tytuł G.P.6733.1.2018.ZT

Bielsk Podlaski  15 luty 2018r.  

G.P.6733.1.2018.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r, poz. 1073 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 2/18 z dnia 15. 02. 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Krynicznej , na  działkach oznaczonych nr geod. 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527/1, 1538/1,1538/2, 1539 , położonych  w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej oraz nr 1485/3  stanowiącej pas drogowy ul. Krynicznej.

         Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do publicznej wiadomości w dniu 15. 02 2018 r.

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta oraz stronie internetowej.                                 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zadzisław Tworkowski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-02-15

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-02-15

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-02-15