Informacja - Decyzja zmaniy decyzji z dnia 2020-06-22 dotyczący Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję ustalającą lokalizację inwetycji celu publicznego w sprawie nr GP.6733.1.20120.PK

Data wydania 2020-06-22
w sprawie Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję ustalającą lokalizację inwetycji celu publicznego w sprawie nr GP.6733.1.20120.PK
Tytuł Decyzja zmaniy decyzji

Bielsk Podlaski, dnia 22 czerwca 2020 r.

nasz znak: GP. 6733.1.2020.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 11/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 4/2020 z dnia 04 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym wydana na wniosek złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego KRASSOWSKIEGO.

        Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Piłsudskiego wraz z przyłączem do budynku usługowego przy ul. Piłsudskiego 11 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1667/5, 1671/3, 1672/3, 1684/3, 1699/6, 1699/7, 1699/9, 1700/3, 1700/4, 1707/1, 1712/12, 1712/46 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza Miasta

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 22.06.2020 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-06-22

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-06-24

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-06-24