Informacja - decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i napowietrznej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15kV oraz budowy podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV z dopuszczalną zmianą lokalizacji projektowanych urządzeń w obrębie oznaczonym granicą lokalizacji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ew. 1822, 1876, 1877/1, 1892, 1879/2, 1879/1 obręb miasta Bielsk Podlaski, na działkach oznaczonych nr ew. 391, 393, 394, 188/23, 287/3, 302, 209/5, obręb Hryniewicze Duże i na działce oznaczonej nr ew. 418/1 obręb Proniewicze, gmina Bielsk Podlaski z dnia 2020-08-30 dotyczący RGP. 6733.2.2020

Data wydania 2020-07-30
w sprawie RGP. 6733.2.2020
Tytuł decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i napowietrznej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15kV oraz budowy podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV z dopuszczalną zmianą lokalizacji projektowanych urządzeń w obrębie oznaczonym granicą lokalizacji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ew. 1822, 1876, 1877/1, 1892, 1879/2, 1879/1 obręb miasta Bielsk Podlaski, na działkach oznaczonych nr ew. 391, 393, 394, 188/23, 287/3, 302, 209/5, obręb Hryniewicze Duże i na działce oznaczonej nr ew. 418/1 obręb Proniewicze, gmina Bielsk Podlaski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. Wójta mgr inż Anatol Filipiuk Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2020-07-30

Wprowadzający: Robert Kawecki

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-08-26

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2020-08-03