Informacja - BI.RUZ.421.172.2018.AN z dnia 2019-01-11 dotyczący udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej DN400 oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do cieku Lubka na działce nr. geod. 340/1, obręb 3 Bielsk Podlaski

Data wydania 2019-01-11
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej DN400 oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do cieku Lubka na działce nr. geod. 340/1, obręb 3 Bielsk Podlaski
Tytuł BI.RUZ.421.172.2018.AN

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. Dyrektora Marek Jadeszko Z-ca Dyrektora

Data wytworzenia: 2019-01-16

Wprowadzający: Robert Kawecki

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-01-22

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2019-01-22