Obwieszczenie-AŚ.6740.221.2018 z dnia 2018-08-29 dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "rozbudowie drogi nr 107363B ulicy Warzywnej od km 0+003,68 do km 0+667,60 wraz z przebudową jej skrzyżowania z drogą nr 2272B ul. Chmielną w Bielsku Podlaskim oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej"

Data wydania 2018-08-29
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "rozbudowie drogi nr 107363B ulicy Warzywnej od km 0+003,68 do km 0+667,60 wraz z przebudową jej skrzyżowania z drogą nr 2272B ul. Chmielną w Bielsku Podlaskim oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej"
Tytuł AŚ.6740.221.2018

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Starosty mgr inż. arch. Tadeusz Leszczynski

Data wytworzenia: 2018-08-29

Wprowadzający: Robert Kawecki

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2018-09-07

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2018-09-05