Informacja "Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski." z dnia 2016-07-12 dotyczący OBWIESZCZENIE w sprawie Gp.6722.1.2016 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski.

Data wydania 2016-07-12
w sprawie OBWIESZCZENIE w sprawie Gp.6722.1.2016 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski.
Tytuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski.

 

                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2016r. poz.778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwały: Nr XVIII/ 148/ 16 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, obejmującego teren:

  • położony w Bielsku Podlaskim, ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta,
  • położony w Bielsku Podlaskim, przyległy do pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i obejmującego część działek położonych w pobliżu ul. Grabniak oraz terenu objętego ustaleniami m.p.z.p przyjętego uchwałą nr IX. 52. 99 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 1999r.  w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 10 listopada 1999r. Nr 37 poz. 603 a także części terenu objętego ustaleniami m.p.z.p przyjętego uchwałą Nr XIX/119/00 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski dotyczącej ustalenia trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Bielsk Podlaski – Hajnówka, oraz lokalizacji zespołu zaporowo upustowego Nr 2 i stacji redukcyjnej I°B opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 19 czerwca 2000r. Nr 17 poz. 200.

Wnioski do planów miejscowych mogą być składane w terminie do dnia 2 sierpnia 2016 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z- CA BURMISTRZA MIASTA
BIELSK PODLASKI
/-/ Bożena Teresa Zwolińska

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-07-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-07-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-07-19