Informacja "skompletowano akta w sprawie GP>6733.18.2015.ZT" z dnia 2016-01-12 dotyczący Obwieszczenie nr GP.6733.18.2015.ZT

Data wydania 2016-01-12
w sprawie Obwieszczenie nr GP.6733.18.2015.ZT
Tytuł skompletowano akta w sprawie GP>6733.18.2015.ZT

Bielsk Podlaski  12 stycznia 2016r.

GP.6733. 18. 2015.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012r poz.647, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, że zostały skompletowane akta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na :  budowie podziemnej kablowej  linii  elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego  na części działki oznaczonej nr geod.1418/1 stanowiącej pas drogowy ul. Żeromskiego, części działek oznaczonych nr geod. 1600/5 i 1600/6 stanowiących pas drogowy ul. 3-go Maja oraz części działek oznaczonych nr geod. 1361/7 i 1720/24   położonych w Bielsku Podlaskim przy ul.  3-go Maja.

 

    W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-01-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-01-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-01-12