Informacja "wydano decyzję nr 1/2015 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego" z dnia 2015-03-26 dotyczący GP.6733.23.2014.ZT

Data wydania 2015-03-26
w sprawie GP.6733.23.2014.ZT
Tytuł wydano decyzję nr 1/2015 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski, dnia 26 marca 2015 r.  

G.P.6733.23.2014.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 1/15 z dnia 26.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie dróg, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej  na działkach oznaczonych nr geod.: 3848/3,4119, 4137/4, 4109, 1159/3, , 4150, 1166/4, 4717/4, 4717/2, 4716, 1186/7, 1164/8, 4047, 4045, 4046, 2550/7, 2856, ,2575/1, 3088/1, 3070, 3074, 2860, 2861/1, 3079/7, 3080/7,  2548, 3021/4, 3021/8, 5196/17,  3028, 3027/3, 3027/8, 2688/6, 2993/1, 2993/2, 3031/9, 3031/8, 508/10, 551, 4293/2, 4323/3, 4299, 4305, 4335, 4333/3, 4334/7, 4322/1, 4323/4, 4324/1,  4350, 4337, 4376, 4391, 4382, 4444, 4423. 4400, 4440, 709, 710/5, 738/1, 845, 830, 770,  808, 220/3, 218/1,  215/1, 208/1, 202/1, 200/1, 199/1, 809, 830/3, 195/1, 171/2, 750/4, 807, 764/2, 851(obr. 2), 3652/66,  3651/16, 90, 70 i stanowiących pas drogowy  ulic: Czwartaków, Tuwima, Wasilewskiej, Andersa, Dubicze, Cegielnianej, Wiśniowej, Jagiellońskiej, Kopernika, Świerkowej, Lotniczej, Prusa, Długosza, Reymonta, Reja, Asnyka, Żurawiej, 30 lipca, Pronina, Bohaterów Września, Bema, Strzelniczej, Wodnej, Dworskiej, Żabiej oraz części ulic Rejtana 4200/4, Wschodniej 2113/8, Konopnickiej 4090/1, 4144, 4143, Sawickiej 4148, 1162/1, 4066, 4146/2, 4147/2, Białostockiej 1163/3, 950/5, 4104, Piłsudskiego 4726, 1416/7, Kleeberga 1107/2, Gwardii Ludowej 4053, Kazimierzowskiej 2842/1, 2750/1, Warzywnej 3119, Żytniej 2892, 3089, Widowskiej 2549/2, Owocowej 3081/7, Chmielnej 3091/1, Zamkowej 3293, 3294/1, 3287, Batorego 3005, 3298, Poniatowskiego 3004/1, 3-go Maja 1600/6, Mickiewicza 1737/2, Jana Pawła II 343, Wojska Polskiego 354/1, 354/2, Dubiażyńskiej 597, 4417, 223, Obozowej 829, 851, (obr. 3),840/5, Myśliwskiej 217/1, 728/1, 3699/2, 3700/2, 3701/2, 3702/2, 3702/1, 3701/1, 869, 831, Orzeszkowej 678/1, Koszarowej 886, 3650/2, Małej 776, Studziwodzkiej 3651/17, 3651/20, 889/9, 138/3, Wiejskiej 69, Bagnistej 332.

          Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej, Z.Tworkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-04-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-04-01

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-04-01