Informacja "decyzja celu publicznego" z dnia 2014-10-29 dotyczący GP.6733.18.2014.PK wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego

Data wydania 2014-10-29
w sprawie GP.6733.18.2014.PK wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego
Tytuł decyzja celu publicznego

Bielsk Podlaski, 29 października 2014 r.

nasz znak: GP. 6733.18.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 18/2014 z dnia 29 października 2014 r. wydana na wniosek złożony w dniu 15.09.2014 r., przez PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A, reprezentowana przez Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1741, 1917/3, 1876 - stanowiącej pas drogowy ul. Ekologicznej położonej w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kazimierz Prus
Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 29.10.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-10-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-10-29

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-10-29