Informacja "OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI NR 16/2014 USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2014-07-23 dotyczący GP.6733.16.2014.PK

Data wydania 2014-07-23
w sprawie GP.6733.16.2014.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI NR 16/2014 USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski, 23 lipca 2014 r.

nasz znak: GP. 6733.16.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 16/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. wydana na wniosek złożony w dniu 12.06.2014 r., przez Pana Andrzeja Banaszak, który działa w imieniu i na rzecz Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

                             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę i przebudowę dróg, budowę i przebudowę sieci wodociągowej, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr geod.:  2066 – stanowiącej pas drogowy ul. E. Plater, 4027, 3762, 3767 – stanowiących pas drogowy ul. Okrężnej, 2113/8, 1978, 1796/2, 1795/2, 1794/2, 1793/4, 1793/6, 1792/2, 1791/8 - stanowiących pas drogowy ul. Wschodniej, 3904, 3909, 3966, 3968, 4009/9, 4907/8 – stanowiących pas drogowy ul. Broniewskiego, 3951 - stanowiącej pas drogowy ul. Młynowej, 3932 – stanowiącej pas drogowy ul. Harcerskiej, 3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013, 4793, 4794, 4217, 2168/4, 3950, 4797, 2169/2, 4234, 2167/2, 2188/1, 2189/1, 2190/1, 2191/1 – stanowiących pas drogowy ul. Kowalskiej, 4815, 4803/1, 4803/2, 4804, 4241/6, 2213/18, 2213/19, 4241/5, 2231/7 – stanowiących pas drogowy ul. Sikorskiego, 4208/2, 4208/3 – stanowiących pas drogowy ul. Grunwaldzkiej, 4181 – stanowiącej pas drogowy ul. Matejki, 4166  – stanowiącej pas drogowy ul. Kołłątaja, 4749/1, 4767, 4771– stanowiących pas drogowy ul. Kochanowskiego oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 4200/4 – stanowiącej pas drogowy ul. Rejtana, 1992/2 – stanowiącej pas drogowy ul. Kleeberga, 1737/2 – stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza, 2257/4, 2257/6, 2257/5 – stanowiących pas drogowy ul. Szkolnej, 1979 – stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

                        W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z up. Burmistrza Miasta
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 24.07.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-08-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-08-01

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-08-01