Data wydania 2014-06-26
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.6.2014

Bielsk Podlaski, 26 czerwca 2014r.

Gk. 6220.6.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Elektronika Recykling Leszek Dankiewicz ul. Wita Stwosza 2B, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 26.06.2014r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce o nr geod. 1576/7 przy ul. Wita Stwosza w Bielsku Podlaskim.

    Jednocześnie zawiadamia się, iż każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacja sprawy, w tym z opinią Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski - adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/ oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, jak również na słupach i tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2014-06-27

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-06-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-06-27