Informacja "GP. 6733.10.2014.PW" z dnia 2014-04-17 dotyczący Budowy osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej stanowiącej przedłużenie sieci, na którą została wydana decyzja nr 6/13 z dnia 2013. 04. 12, ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego do węzła cieplnego w budynku na nieruchomości ozn. nr geod. 4206/2, na działkach oznaczonych nr geod. 2231/7; 4792; 2257/8; 4206/2; 4793 i 4206/1 położonych w Bielsku Podlaskim u zbiegu ul. Rejtana i Kowalskiej

Data wydania 2014-04-17
w sprawie Budowy osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej stanowiącej przedłużenie sieci, na którą została wydana decyzja nr 6/13 z dnia 2013. 04. 12, ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego do węzła cieplnego w budynku na nieruchomości ozn. nr geod. 4206/2, na działkach oznaczonych nr geod. 2231/7; 4792; 2257/8; 4206/2; 4793 i 4206/1 położonych w Bielsku Podlaskim u zbiegu ul. Rejtana i Kowalskiej
Tytuł GP. 6733.10.2014.PW

 

Bielsk Podlaski; 2014. 04. 17.

GP.6733.10.2014.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż w sprawie wszczętej w dniu 28. 03. 2014 r. na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Enrgetyki Cieplnej S. A., ul. 3 Maja 22, 17- 100 Bielsk Podlaski, zostały skompletowane akta sprawy.

   Zakres inwestycji:

   Budowa osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej stanowiącej przedłużenie sieci, na którą została wydana decyzja nr 6/13 z dnia 2013. 04. 12, ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego do węzła cieplnego w budynku na nieruchomości ozn. nr geod. 4206/2, na działkach oznaczonych nr geod. 2231/7; 4792; 2257/8; 4206/2; 4793 i 4206/1
położonych w Bielsku Podlaskim u zbiegu ul. Rejtana i Kowalskiej.

   W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r. Nr 98, poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

   Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 17. 04. 2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

   Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2014-04-17

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-04-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-04-17