Informacja "OBWIESZCZENIE o rozszerzeniu granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " z dnia 2014-03-05 dotyczący OBWIESZCZENIE o rozszerzeniu granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data wydania 2014-03-05
w sprawie OBWIESZCZENIE o rozszerzeniu granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł OBWIESZCZENIE o rozszerzeniu granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GP.6722.1.2013

Bielsk Podlaski 5 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE

o rozszerzeniu granic opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                   Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn, zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwały Nr XLII/276/14 z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.

                 Teren objęty planem będzie obejmował obszar, którego granica przebiega ulicą Mickiewicza, północno- zachodnią granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy terenów zalewowych doliny rzeki Białej wchodzących w skład systemu ekologicznego miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 57, poz. 542), granicą miasta oraz przez działkę nr geodezyjny 2273.

                  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w rozszerzonych granicach opracowania.

                  Wnioski należy składać na piśmie w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1 w terminie do dnia 4 kwietnia 2014r,

                 Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej, Tomasz Dąbrowski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-03-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-03-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-03-05