Informacja "OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" z dnia 2013-11-25 dotyczący OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wydania 2013-11-25
w sprawie OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Tytuł OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

znak sprawy: GP.6722.1.2013

Bielsk Podlaski 25 listopada 2013 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

                       Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwały nr XXXIV/233/13 z dnia 24 września 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony: od płn. zachodu – ul. Mickiewicza, od płn. wschodu – granicą administracyjną miasta Bielsk Podlaski, od płd. Wschodu – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009 r. i od płd. zachodu granicą działki Nr ew. 2270/8.

                        Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

                        Wnioski należy składać na piśmie w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ulicy Kopernika 1 w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r.

                       Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

podpisał z up. Burmistrza Miasta
Jan Radkiewicz
Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Tomasz Dąbrowski, Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-11-26

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-11-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-11-26