Informacja "Gp.6870.43.2013" z dnia 2013-10-09 dotyczący Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski

Data wydania 2013-10-09
w sprawie Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski
Tytuł Gp.6870.43.2013

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski”.

Gp.6870.43.2013

Bielsk Podlaski, 8 października 2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Bielsk Podlaski” w dniach od 09.10.2013 r. do dnia 29.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój nr 213, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

podpisał:
Z-CA BURMISTRZA
Jan Radkiewicz

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 09.10.2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kordielewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-10-09

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-10-09

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-10-09