Informacja "GP.6733.3.2013.PW2" z dnia 2013-09-17 dotyczący Rozbudowa cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z góry Karmel wraz z infrastrukturą, na działce ozn. nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza

Data wydania 2013-09-17
w sprawie Rozbudowa cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z góry Karmel wraz z infrastrukturą, na działce ozn. nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza
Tytuł GP.6733.3.2013.PW2

 

Bielsk Podlaski; 2013. 09. 17.

GP.6733.3.2013.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r., poz.647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż została wydana decyzja nr 20/ 13 z dnia 17. 09. 2013 r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 13. 05. 2013 r., złożony przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Matki Bożej z góry Karmel, ul. Mickiewicza 61, 17- 100 Bielsk Podlaski, na działce ozn. nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza.

     Zakres inwestycji:
     Rozbudowa cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z góry Karmel wraz z infrastrukturą.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

      Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 17. 09. 2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

      Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinspektor GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-09-17

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-09-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-09-17