Informacja "GP.6733.3.2013.PW2" z dnia 2013-06-28 dotyczący rozbudowy cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z góry Karmel wraz z infrastrukturą, na działce ozn. nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza

Data wydania 2013-06-28
w sprawie rozbudowy cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z góry Karmel wraz z infrastrukturą, na działce ozn. nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza
Tytuł GP.6733.3.2013.PW2

 

Bielsk Podlaski; 2013. 06. 28.

GP.6733.3.2013.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 123 kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.), podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, iż w sprawie wszczętej w dniu 15. 05. 2013 r. na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Matki Bożej z góry Karmel, ul. Mickiewicza 61, 17- 100 Bielsk Podlaski, na działce ozn. nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza, dla inwestycji polegającej na rozbudowie cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z góry Karmel wraz z infrastrukturą,

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

P O S T A N A W I A

zawiesić postępowanie

na okres 12 miesięcy

od dnia złożenia wniosku.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r. Nr 98, poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowego postanowienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 28. 06. 2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-06-28

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-28

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-28