Informacja "GP.6733.4.2013.PW2" z dnia 2013-06-18 dotyczący Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ochrony zdrowia wraz z infrastrukturą na działkach ozn. nr geod. 3607/14 i 3607/15, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej

Data wydania 2013-06-18
w sprawie Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ochrony zdrowia wraz z infrastrukturą na działkach ozn. nr geod. 3607/14 i 3607/15, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej
Tytuł GP.6733.4.2013.PW2

 

Bielsk Podlaski; 2013. 06. 18.

GP.6733.4.2013.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż w sprawie wszczętej w dniu 07. 06. 2013 r. na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kleszczelowska 1, 17- 100 Bielsk Podlaski, na działkach ozn. nr geod. 3607/14 i 3607/15, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej, zostały skompletowane akta sprawy.

      Zakres inwestycji:

      Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ochrony zdrowia wraz z infrastrukturą.

      W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r. Nr 98, poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 18. 06. 2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp.GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-06-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-20