Informacja "GP.6733.2.2013.PW2" z dnia 2013-06-10 dotyczący Budowy kablowego oświetlenia ulicznego w części ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2013-06-10
w sprawie Budowy kablowego oświetlenia ulicznego w części ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.2.2013.PW2

 

Bielsk Podlaski; 2013. 06. 10.

GP.6733.2.2013.PW2

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r., poz.647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż została wydana decyzja nr 13/ 13 z dnia 10. 06. 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 08. 05. 2013 r., złożony przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski, na części działki ozn. nr geod. 2750/1, stanowiącej pas drogowy ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim.

 

Zakres inwestycji:

Budowa kablowego oświetlenia ulicznego.

 

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 10. 06. 2013 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-06-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-07

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-07