Informacja "GP.6733.2.2013.Pw2" z dnia 2013-06-03 dotyczący budowy kablowego oświetlenia ulicznego w części ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2013-06-03
w sprawie budowy kablowego oświetlenia ulicznego w części ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.2.2013.Pw2

 

Bielsk Podlaski; 2013. 06. 03.

GP.6733.2.2013.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż w sprawie wszczętej w dniu 08. 05. 2013 r. na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski, na części działki ozn. nr geod. 2750/1, stanowiącej pas drogowy ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim, zostały skompletowane akta sprawy.

     Zakres inwestycji:

     Budowa kablowego oświetlenia ulicznego.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r. Nr 98, poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 03. 06. 2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-06-03

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-03