Informacja "GP.7331-2-94/09" z dnia 2012-10-04 dotyczący Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej BT 13600 Bielsk Podlaski zachód, w skład której wchodzi wieża kratowa stalowa o wysokości 50,5 m, kontener typu midsize oraz infrastruktura techniczna, na części działki ozn. nr geod. 470/4, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Jana Pawła II.

Data wydania 2012-10-04
w sprawie Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej BT 13600 Bielsk Podlaski zachód, w skład której wchodzi wieża kratowa stalowa o wysokości 50,5 m, kontener typu midsize oraz infrastruktura techniczna, na części działki ozn. nr geod. 470/4, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Jana Pawła II.
Tytuł GP.7331-2-94/09

Bielsk Podlaski; 2012.10.__.

Gp. 7331- 2- 94/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 11/12 z dnia 01.10.2012 r., odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 26.10.2009 r., złożony przez Polkomtel S. A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik Eltel Networks Telecom Sp. z o. o., Pan Michał Maciejczyk, ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na części działki ozn. nr geod. 470/4, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Jana Pawła II.

Zakres inwestycji:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej "BT 13600 Bielsk Podlaski zachód", w skład której wchodzi wieża kratowa stalowa o wysokości 50,5m, kontener typu midsize oraz infrastruktura teletechniczna.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 04.10.2012 r. na:

  • - tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • - stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2012-10-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-10-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-10-04