Informacja "GP.6733.1.2012.PW2" z dnia 2012-03-23 dotyczący budowa stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia Q = 5000 Nm³/h, gazociąg wejściowy i wyjściowy stacji, ciągi technologiczne zlokalizowane w kontenerach, ciąg awaryjny, zespół zaworowo- upustowy wlotowy i wylotowy, ciągi komunikacyjne, oświetlenie terenu i wewnętrzna sieć elektryczna i uziemiająca.

Data wydania 2012-03-23
w sprawie budowa stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia Q = 5000 Nm³/h, gazociąg wejściowy i wyjściowy stacji, ciągi technologiczne zlokalizowane w kontenerach, ciąg awaryjny, zespół zaworowo- upustowy wlotowy i wylotowy, ciągi komunikacyjne, oświetlenie terenu i wewnętrzna sieć elektryczna i uziemiająca.
Tytuł GP.6733.1.2012.PW2

Bielsk Podlaski; 2012. 03. 23.

GP.6733.1.2012.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż w sprawie wszczętej w dniu 19. 01. 2012 r. na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy Białystok, ul. Zacisze 8, 15- 138 Białystok, na części działki oznaczonej nr geod. 13/2,położonejw Bielsku Podlaskim przy drodze wewnętrznej ozn. Nr geod. 45, w pobliżu ul. Obwodowej,zostały skompletowane akta sprawy.


     Zakres inwestycji:

     Obiekty infrastruktury technicznej – budowa stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia Q = 5000 Nm³/h, gazociąg wejściowy i wyjściowy stacji, ciągi technologiczne zlokalizowane w kontenerach, ciąg awaryjny, zespół zaworowo- upustowy wlotowy i wylotowy, ciągi komunikacyjne, oświetlenie terenu i wewnętrzna sieć elektryczna i uziemiająca.

      W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 23. 03. 2012 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2012-03-23

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-03-23

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-03-23