Data wydania 2012-01-20
w sprawie wydania decyzji umarzającej
Tytuł Gk.6220.25.2011

Bielsk Podlaski 2012.01.20

Gk. 6220.25.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Bielmlek Spółdzielnia Mleczarska ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 20.01.2012r. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla zadania polegającego na zakupie i montażu linii do krojenia i pakowania serów żółtych oraz linii do pakowania wyrobów sypkich – serwatki na działce oznaczonej nr geod. 500/27 przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska -ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-01-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-01-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-01-20